Oznam o vydávaní polročných výpisov a polročných prázdninách

 

Riaditeľstvo SSUŠF v Košiciach oznamuje študentom tried I.F, II.F, III.F a IV.F, že dňa 31.1.2014 (piatok) triedny učiteľ (alebo zastupujúci), vydá na poslednej, resp. na 6. vyučovacej hodine výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. roka 2013/2014.

 

Študentom pomaturitného štúdia vydáva výpisy triedny učiteľ a vyučovanie v uvedený deň pre triedy I.PMS a II.PMS končí 8. hodinou.

 

 

Polročné prázdniny sú 3. februára 2014 (pondelok)

Vyučovanie začína 4. februára 2014 (utorok)