OZNAM - rezervácie strižní na SSUŠF

Práca v strižni S1 a S2 musí byť nahlásená prostredníctvom rezervácie 1 deň vopred u p. Šárika.

V strižni je zakázná konzumácia jedla a pitia !!! Ak sa stane nehoda pri konzumácii, prípadné škody nahradia všetci, ktorí sú zapísaní v ten deň na strih.

Ak si chcete strižňu objednať, stiahnite si rezervačné tlačivo a odovzdajte ho p. Šárikovi.