OZNAM - TRIEDNE AKTÍVY 29.10.2014 (streda)

TRIEDNE AKTÍVY - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

Súkromná stredná umelecká škola filmová (SSUŠF) oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov,

že dňa 29. októbra 2014 (v stredu) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy.


Miesto:
SSUŠF, Petzvalova 2, 040 11 Košice, príslušné triedy (učebne)

 

Uvítame Vašu účasť !