Oznam všetkým rodičom, žiakom, pedagógom a priateľom filmovej školy!

Dnešným dňom sme spustili "online vyučovanie", na ktorom sa zo 132 žiakov zúčastnilo 127. Rozvrh je zverejnený na webovom sídle školy: https://filmovaskola.edupage.org/timetable/

Všetkým ďakujeme a pokračujeme :-)

ON-LINE vzdelávanie Filmovej školy vo vysielaní RTVS

https://www.youtube.com/watch?v=NbBmiSdt9CY&feature=youtu.be