POZVÁNKA na virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl

Národné kariérne centrum Vás pozýva,

na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00. Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

Dátum podujatia:  pondelok 27.4.2020 o 14:00

Aktuálne informácie budú pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/ 

Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie a budú ho priebežne aktulizovať a dopĺňať)

 • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
 • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
 • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
 • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
 • Technická univerzita Košice
 • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
 • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
 • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Filozofická fakulta UCM v Trnave 
 • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Filip Bais, Národné kariérne centrum filip@nakac.sk