Pozvánka pre rodičov a prezentácia maturitných filmov

 


Srdečne pozývame rodičov na prezentačný workshop: predstavenie úspešných výstupov žiakov a pedagógov v rámci inovovaného vzdelávania podporeného prostredníctvom projektu „Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii“.

 

Podujatie spojené s triednym aktívom rodičov a pedagógov školy sa uskutoční

21. júna 2012 v priestoroch SSUŠ filmovej, Petzvalova 2, 040 11 Košice od 15,45 hod.