Riaditeľské voľno 2. mája 2014

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a technických dôvodov na deň 2.5.2014 (piatok) riaditeľské voľno. 

Vo vyučovaní budú žiaci školy pokračovať 5. mája 2014 (pondelok).