Riaditeľské voľno a Vianočné prázdniny

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy (triedy I.F až III.F a triedy I. a II. PMS), z organizačných a technických dôvodov na dni 20.12.2013 a 8. až 10.1.2014 (spolu 4 dni) riaditeľské voľno. Žiaci IV.F triedy v uvedenom čase majú individuálnu prácu na projekte školskej internetovej televízie.

Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2013 do 7.1.2014.


Vo vyučovaní budú všetci žiaci školy pokračovať 13. januára 2014 (pondelok).