Slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013

Milí študenti,

 

dňa 28. júna 2013 sa slávnostne ukončí vyučovanie na SSUŠF v šk. roku 2012/2013.

 

Záverečný program pozostáva z:

 

- prezentácie maturitných a ročníkových filmov v triede IV.F, so začiatkom o 9.00 hod.;

- odovzdávania vysvedčení a vyhodnotenia úspešných žiakov v jednotlivých triedach.

 

Letné prázdniny začínajú 1. júla (pondelok) a trvajú do 30. augusta 2013 (piatok). 

Vyučovanie v novom školskom roku sa začne 2. septembra 2013 (pondelok).

 

Krásne prežitie letných prázdnin všetkým žiakom a priateľom školy želá kolektív SSUŠF