Študenti Filmovej školy opäť úspešní na vysokých školách

Srdečne blahoželáme našim študentom k  úspechu pri prijímacích pohovoroch na vysokých umeleckých školách pre šk. rok 2013/2014.


Prijatí boli:

  • Michaela Bejdová - dramaturgia a scenáristika - VŠMU Bratislava
  • Jakub Zuščin - vizuálne efekty - VŠMU Bratislava
  • Viktor Sýkora - strih a zvuk - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne ČR
  • Dominik Szabo - dizajn - Fakulta umení TU Košice
  • František Vangor - dizajn - Fakulta umení TU Košice
  • Richard Kiss - dizajn  aj voľné výtvarné umenie - Fakulta umení TU Košice - môže si vybrať :))))
  • Pavol Šušla - ilustrácie, grafika - Západočeská univerzita Plzeň ČR
  • Martina Pivovarníková - filmová dramaturgia a scenáristika Akadémia umení Banská Bystrica
  • Lea Máriásiová - filmová dokumentárna tvorba Akadémia umení Banská Bystrica