Študenti Filmovej školy opäť úspešní na vysokých školách

Srdečne blahoželáme našim študentom k úspechu pri prijímacích pohovoroch na vysokých umeleckých školách pre šk. rok 2014/2015.

Prijatí boli:

Diana Simanová – fotografia – Technická univerzita Košice, Fakulta umení aj Akadémia umení Banská Bystrica – môže si vybrať 

Lívia Vaľková - kamera - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne ČR

Laura Figurová – produkcia - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne ČR

Marek Moučka – kamera - VŠMU Bratislava

Natália Ščamborová – tvúrči fotografie - Západočeská univerzita Plzeň

Tereza Sejková – kamera - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne ČR, dokumentárna réžia - VŠMU Bratislava - môže si vybrať 

Silvia Janečková - tvúrči fotografie - Západočeská univerzita Plzeň

Karolína Polakovičová – animovaná tvorba - VŠMU Bratislava

Róbert Špičuk - vizuálne efekty - VŠMU Bratislava

Michal Kostecký - dizajn - Fakulta umení TU Košice