Super súťaž! Vyhraj vianočný večierok pre svoju triedu a pre seba tablet :)