TRIEDNE AKTÍVY

 

 OZNAM PRE RODIČOV  A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

 

Súkromná stredná umelecká škola filmová

oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa

25. októbra 2012 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy

s pedagógmi školy.

 

Uvítame Vašu účasť !