TRIEDNE AKTÍVY - 3.10.2013 (štvrtok)

 

TRIEDNE AKTÍVY - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

 

Súkromná stredná umelecká škola filmová

oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa

3. októbra 2013 (štvrtok) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy

s triednymi učiteľmi a pedagógmi školy.

Uvítame Vašu účasť !