Triedne aktívy ZRPŠ - 2. mája 2013

OZNAM PRE RODIČOV  A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

 

Súkromná stredná umelecká škola filmová

oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa

2. mája 2013 (štvrtok) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy rodičov

s pedagógmi školy.

 

Uvítame Vašu účasť !