Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach je riadené dvoma zákonmi. Kým zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. ukladá všeobecnú povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ukladá povinnosť zverejňovať informácie o voľnom pracovnom mieste minimálne na webovom sídle školy. Táto povinnosť bola zavedená od 1. januára 2012.

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.
 o pedagogických a odborných zamestnancoch

informuje
o voľných pracovných miestach:


   

                 1) Učiteľ/ka SŠ - videotvorba, fotografia,                                  2) Učiteľ/ka SŠ - výtvarná príprava, grafika                                                                   

 

Podrobné info : http://filmovaskola.edupage.sk/job/?