Výber žiakov v projekte Leonardo da Vinci

 

Na základe výberu triednych učiteľov, učiteľov a vedenia školy zo dňa 1. apríla 2014 na porade, bolo rozhodnuté o účasti týchto žiakov v programe Leonardo da Vinci.

 

 - 23.04.2014 - 14.05.2014 – Česká republika – Písek
Martin Tóth, Radoslav Zákutný, Tomáš Hradský

- 28.04.2014 - 18.05.2014 – Česká republika – Písek
Júlia Ujháziová, Anna Bartošová, Lucia Janšová

- 28.04.2014 - 18.05.2014 – Maďarsko – Budapešť
Denisa Fazekašová, Ema Fabinyová

19.05.2014 - 08.06.2014 – Česká republika - Praha
  - Barbora Hudáková, Johana Mlichová, Denisa Parobeková

26.05.2014 - 15.06.2014 – Česká republika – Praha
  - Michal Vasiľ, Adam Lačný, Patrik Hucko

25.08.2014 – 14.09.2014 – Fínsko - Raahe
  - Natália Bučková, Lenka Štefanková

03.05.2015 – 30.05.2015 – Česká republika – Praha
Petra Moskaľová

poznámka: ak sa vám prekrývajú termíny s vašimi umeleckými aktivitami vo voľnom čase alebo aktivitami v rámci školy, prosíme vás, aby ste si dohodli termín na sekretariáte a prekonzultovali účasť v mobilitách s vedením školy.