Výsledky prijímacích pohovorov 4 ročné štúdium 2016/2017