Získali sme značku EXCELENTNOSTI a akreditáciu na Erasmus+

Tešíme sa, že sa môžeme pochváliť značkou EXCELENTNOSTI,  významným ocenenením za vynikajúcu implementáciu mobilitných aktivít v rámci akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.