Zverejnili sme kritériá pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014

Kritériá talentových prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o denné stredoškolské štvorročné štúdium v školskom roku 2013/2014 (kliknite) 

Kritériá prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2013/2014 (kliknite)