Zverejnili sme kritériá pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015

Kritériá talentových prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2014/2015 (kliknite)

 

Kritériá prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2014/2015 (kliknite)