Zverejnili sme kritériá pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016

 

Kritériá talentových prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2015/2016

 

Kritériá prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2015/2016

                    kriteria_pomaturitne_studium.pdf

                  prihlaska_na_pomaturitne.doc