Zverejnili sme kritériá pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2016/2017

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2016/2017