OZNAM - Dňa 21. 12. 2012 (piatok) - Riaditeľské voľno

 

Riaditeľka SSUŠF na Petzvalovej 2 v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a technických dôvodov na deň 21. 12. 2012 (piatok) riaditeľské voľno. Voľno je poskytnuté z dôvodu blížiacich sa Vianočných sviatkov, a s tým spojených prázdnin, ako aj zvýšenej/preplnenej cestnej premávky. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 8. januára 2013 (utorok) podľa dolu uvedeného termínového kalendára organizácie školského roka 2012/2013 SSUŠF.


Organizácia školského roka 2012/2013 - termínový kalendár