Filmová škola

Aktuálne informácie z prostredia filmovej školy

Dôležitý oznam k otváraniu škôl od 1.3.2021

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2016/2017

  Oznam o organizácii výučby počas Vianoc

  Riaditeľka SSUŠF v Košiciach poskytuje1] všetkým študentom z organizačných a prevádzkových dôvodov na dni od 21.12.2015 do 22.12.2015 a 8.1.2016 riaditeľské voľno. Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2015 do 7.1.2016. Vo vyučovaní sa pokračuje 11. januára 2016 (pondelok).

  POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

   

  Prečo je dobré vybrať si pomaturitné štúdium na Filmovej škole?

   

  Kritériá talentových prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2015/2016

   

  Informácie k maturitnej skúške 2015

   

  Vážení maturanti!

  OZNAM - TRIEDNE AKTÍVY 29.10.2014 (streda)

  TRIEDNE AKTÍVY - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

  Súkromná stredná umelecká škola filmová (SSUŠF) oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov,

  že dňa 29. októbra 2014 (v stredu) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy.

  Otvorenie nového školského roka v utorok 2.9.2014

  Vážení študenti,
  tešíme sa na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady.

  fotografický dizajn 2. kolo

  Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a prosíme, aby sa riadili pokynmi uverejnenými pod názvom „Pozvánka na zápis“.

   

   

  Výrobný plán dňa 23. 6. 2014 - nástup výrobného štábu o 7:00 dňa 23. 6. 2014 v pondelok.

  Stránky