Filmová škola

Aktuálne informácie z prostredia filmovej školy

Nové webové sídlo Filmovej školy

Aktuálne informácie o dianí na Filmovej škole nájdete na novej webovej stránke: https://filmovaskola.edupage.org/

Srdečne blahoželáme našim študentom k  úspechu pri prijímacích pohovoroch na vysokých umeleckých školách pre šk. rok 2013/2014.


Prijatí boli:

V dňoch 12. - 13. marca 2013 sa uskutoční na SSUŠF riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) pre školský rok 2012/2013.

SÚŤAŽ o najlepšiu dochádzku

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice organizuje

Mobilfest 2013

BRATISLAVA, 17. januára 2013 (tlacovasprava.sk) - Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie. Mobilfest organizuje Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2 v Košiciach: info@mobilfest.eu

TRIEDNE AKTÍVY

 

 OZNAM PRE RODIČOV  A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

 

Otvorenie šk. roku 2012/2013

Vážení študenti,

tešíme sa na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady. Slávnostné otvorenie roka bude pre ročník 1 až 4  o 9,00hod. v škole - SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice.

Pomaturitní študenti - ročníky 1 až 2 budú mať slávnostné otvorenie školského roku o 14,00 hod. na rovnakej adrese :)))

Vaša riaditeľka

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme!  Všetky podrobnosti súvisiace so zápisom dostane každý prijatý uchádzač na svoj osobný e-mail v stredu.

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Filmová škola oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v štvorročných odboroch končiacich maturitnou skúškou: Obrazová a zvuková tvorba a Masmediálna tvorba, že druhé kolo talentových prijímacích pohovorov sa uskutoční dňa 19. júna 2012.

Prijímame prihlášky :)))

Filmová škola v Nórsku

V rámci mobilitného programu Leonardo da Vinci partnerstvá navštívili študenti a pedagógovia Filmovej školy mestečko Namsos v Nórsku. Spoločne so študentami z Holandska a Nórska zažili všeličo zaujímavé: zúčastnili sa workshopu - tvorba plagárov, projekcie filmu, navštívili múzeum rocku, ZOO, plaváreň v skale, túru na vyhliadkovú homolu, prehliadku mestečka, grilovačku v campingu, večerné posedenia pri ohni, nočné projekcie a rozbory filmov.....  Fotografie z pobytu nájdete v rubrike Foto/Video - na tejto stránke - Namsos 2012 a na našom facebooku.

Stránky